Radule w „Porannym”

szkolafront

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu uzyskane przez naszych uczniów, nie uszły uwadze lokalnym mediom. Pisano o nich, m.in. w „Kurierze Porannym”, w jego internetowym wydaniu:

„Sprawdziliśmy, jak na tle województwa wypadli uczniowie podbiałostockich szkół. Najlepsi byli gimnazjaliści z wiejskiej szkoły w Radulach (gmina Tykocin), którzy uzyskali wynik wyższy od średniej wojewódzkiej – ponad 31 pkt. z obu części.”

Więcej na łamach internetowych „Kuriera Porannego”.