Apel

szkolafront

21 września, okolicznościowym apelem uczciliśmy pamięć ofiar niemieckiej i radzieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939r.

W apelu przygotowanym przez pana Marcina Kwiatkowskiego i panią Jolantę Klekotko wzięli udział uczniowie klas I-III gimnazjum.

„Nasze dzieci-nasza przyszłość”

europe-151606_1280W obecnym roku  szkolnym realizowany jest projekt unijny: „Nasze dzieci – nasza przyszłość”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z przyrody oraz z matematyki dla dzieci zdolnych, zajęcia plastyczne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki a także zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.