Projekt edukacyjny

notepad-932864_1280

Projekt pn. „Ku przyszłości” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

Działania 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Działania: 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Rok szkolny 2014/2015

szkola5

Witamy w nowym roku szkolnym! Oto wychowawcy poszczególnych klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA
kl. ,,O” – Agata Siemienowicz
kl.I – Maria Jolanta Naumowicz
kl. II – Iwona Koczewska
kl.III – Marzena Roszkowska
kl. IV – Katarzyna Siekanowska-Kołtok
kl. V – Katarzyna Urbanek
kl. VI –  Zbigniew Cholewski

GIMNAZJUM
kl.I – Jolanta Klekotko
kl.II – Wanda Hajduk
kl. III- Marcin Kwiatkowski