Konsultacje przedmiotowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Przypominamy, że chętni uczniowie mogą korzystać z konsultacji z poszczególnych przedmiotów,  organizowanych na terenie szkoły.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w w/wym. zajęciach jest złożenie  załączonego  formularza  Zgłoszenia  na konsultacje osobiście lub drogą mailową ( skan wydrukowanego dokumentu    z podpisem rodzica) na adres: szkolaradule@wp.pl

Można również przesłać uzupełniony dokument w formie pliku WORD a wydruk z podpisem rodzica może przynieść dziecko  w dniu konsultacji. Brak podpisu Rodzica na zgłoszeniu uniemożliwia udział dziecka w zajęciach.

Continue reading