Kontakt

kontakt
Budynek szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Radulach
Radule 88
16-080 Tykocin

 

Sekretariat szkoły czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-14.00

Funkcję Dyrektora Szkoły w Radulach pełni

mgr Ewa Kaczorowska.

telefon: (085) 718-20-24
telefon/fax: (085) 718-20-05
e-mail: szkolaradule@wp.pl