Nauczyciele

NAUCZYCIELE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Anna Matyszewska- oddział przedszkolny
mgr Agata Siemienowicz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Iwona Koczewska –  edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Roszkowska –  edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Klekotko – język polski, technika
mgr Stanisław Klekotko – język angielski
mgr Wanda Hajduk – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Marzanna Bieluczyk – język niemiecki
mgr Marcin Kwiatkowski – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Zbigniew Cholewski – matematyka
mgr Katarzyna Siekanowska-Kołtok – chemia, fizyka
mgr Joanna Adamowicz – przyroda, biologia, biblioteka
mgr Jolanta Frąckiewicz – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Celina Kalinowska -muzyka, plastyka
mgr Katarzyna Urbanek – wychowanie fizyczne
mgr Kinga Potrzebko – nauczyciel wspomagający
ks. Zdzisław Godlewski – religia
mgr Kamila Zajkowska – nauczyciel wspomagający